Как се става ECDL тестов център?

Всяка организация, която желае да получи акредитация за ECDL тестов център трябва да изпълни  условията описани в сайта. Тя трябва да е готова да изпълни съответните технически и други изисквания, които се проверяват чрез одит. Центърът, удовлетворил тези изисквания трябва да сертифицира по съответния ред двама свои сътрудници, с които се провежда тестирането и да заплаща ежегодно съответна лицензионна такса.
След такова акредитиране тези центрове могат да поискат и акредитация като обучителни центрове, след което имат възможност да осъществяват обучение чрез курсове, предварителни и изпитни тестове на нивото на най-високите стандарти. Това е изгодна бизнес-дейност, за което свидетелствува факта, че понастоящем в различните страни функционират над 24 000 центрове.
Акредитираните в България центрове са пълноправни ECDL тестови центрове  и могат да сертифицират желаещи от и извън България.

Posted in: Тестови центрове