Как може да се получи сертификат на ECDL?

В програмата на ECDL са включени основните знания, които трябва да притежава всеки кандидат за сертифициране. В тях са включени най-разпространените компютърни програми, които са необходими за ежедневно ползуване.
Програмите ECDL съдържат единадесет модула, по всеки от които за 45 минути трябва да се покрие съответен тест. Той се счита за успешен, ако са дадени верни отговори на повече от 75% зададените въпроси.
За да бъде допуснат до тест, кандидатът трябва да се запише в сертифициран Център за тестиране (ECDL тестов център), да си купи карта за умения, която ще се попълва в този или друг сертифициран център след вземане на изпита по всеки модулите. След покриването на поне един от тестовете, кандидатът може да получи сертификат на ECDL в който е вписан взетия модул.

Покриването на ниво на компютърна грамотност става след успешно взети 4 модула за базово ниво

или 7 модула за стандартно ниво, което се вписва в сертификата.

 

 
Взет 1 модул   Базово ниво

 

Posted in: Сертификати