Какво е международното признание на сертификатите на ECDL?

Сертификатите на ECDL са признати от всички европейския страни. Редица правителства, в страни като – Унгария, Италия, Ирландия, Румъния и др. препоръчват и приемат ECDL като стандарт за своите служители от публичния сектор. Редица международни авторитетни организации препоръчват ECDL като стандарт за сертификация на основните умения за работа с компютри в държавите, където те осъществяват своята дейност.
ЮНЕСКО внедрява програмата на ECDL в Африка, а Програмата за развитие на ООН е осъществила задължителна сертификация на своите сътрудници чрез този стандарт.
В стратегиите за развитие на информационното общество в повечето Източно и Централно-европейски държави ECDL се разглежда като основателно средство за разпространение и оценка на компютърните умения. Разпространението на сертификатите в САЩ, Япония, Австралия, Китай върви с ускорени темпове.

Малко статистика за сертификатите по света:
преведени на 41 езика
в 148 страни
24 000 тестови центрове
47 million взети тестове

Posted in: Сертификати