Въвеждащи

Ползването на компютри и интернет са съществена част от ежедневието. Хората, които не разполагат с необходимите умения, за да използват компютри и интернет пропускат възможността за ползване на ценни ресурси и да поемат риска да изостанат назад. ECDL Foundation предлага две единични програми за сертифициране на напълно начинаещи с въвеждащи познания за компютри и Интернет.

Equall Ecitizen
Програмата EqualSkills е въведение за работа с компютри и Интернет, разработена за тези, които нямат предишен опит. EqualSkills помага за преодоляване на страха от използване на компютър за напълно начинаещи. Създава първоначални умения за най-необходимите действия при използването на компютри, електронна поща и Интернет.

  Програма е разработена за увеличаване на използване на информационните технологии и Интернет, насочени към повишаване на знанията и капацитета на гражданите, подобряване на условията на живот и преодоляването на изолирането от социалния и икономически живот. Всичко това допринася за развитието на информационното общество, превръщайки активни пътища за пренос на климата, което позволява по-голям брой хора достъп до знания и иновации.