Акредитация на тест-центрър

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ECDL ТЕСТОВИ/ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР В БЪЛГАРИЯ

Всяка организация в България, желаеща да получи акредитация за ЕCDL тестови или обучителен център по проекта ECDL, следва да изпълни редица условия под координацията на ЕЕИГ България. Изпълнението на съответните технически и други изисквания се проверяват чрез одит, след заявяване на желание за акредитация за ЕCDL тестови/обучителен център от страна на организацията по съответния ред чрез подаване на Молба за оторизиране на ECDL тестови/обучителен център и съпътстващата я документация в централния офис на  ЕЕИГ България.  Организацията, удовлетворила тези изисквания получава лиценз за работа като ECDL тестови/обучителен център. Всеки лицинзиран ECDL тестови център трябва да сертифицира също така и един или повече свои сътрудници, които по съответния ред получават лиценз за работа като ECDL локални квестори. Лицензираните ECDL тестови центрове получават едновременно и правата на обучителни, като придобиват правото да обучават и теститират  кандидати от България и извън нея.

Какво е необходимо, за да бъдете акредитирани като тест-център:

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И ИЗИСКВАНИЯ

МОЛБА ЗА ОТОРИЗИРАНЕ НА ECDL ТЕСТ ЦЕНТЪР

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ КЪМ МОЛБАТА

ПРАКТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА ТЕСТИРАНЕ