Тест-центрове

НБУ –  София

http://cc.nbu.bg/ucheben-center/ecdl/

1618 София, ул. Монтевидео 21
Нов български университет – ИТ Сертификационен център
Административен мениджър: Йонка Ганчева – офис: 015, 119 – корпус 2

телефон: 02/8110 137; 02/8110 595

Работно време:
понеделник – петък : 13:00 – 17:30 ч

е-mail: igancheva@nbu.bg

 

Домекс Консулт  – Софияwww.domex-consult.eu

http://www.domex-consult.eu/magnis-dis-parturient-montes/sed-fermentum-bibendum-tortor/

гр.София, ул. „Три уши“2, ет. 1

e-mail: domex.bg@abv.bg

тел. 02 981 09 82, 0882 610 127

 

Лаборатория по телематика БАН – http://www.cc.bas.bg/

София ул. “акад. Г. Бончев” бл. 8
ет. 1 ст.116 тел. 02 979 3898

е-mail: office@icdl.bg

СОУ “Любен Каравелов” – Добрич

http://karavelov.com/ecdl.html

http://karavelov.com/kontakti.html

 Националния център за рехабилитация на слепи – Пловдив

http://www.rehcenter.org/index.html

http://www.rehcenter.org/contacts/contacts.htm

 

WIFI България

Ул. Вежен 27, 1421 София

+ 359 (0) 2 421 90 47

http://www.wifi-bg.bg/

 

Тракийски университет – Стара Загора,
Факултет “Техника и технологии” – гр.Ямбол

8600 гр.Ямбол
ул.”Граф Игнатиев” №38
Веселина Недева – GSM 0886 86 04 76
http://ftt.uni-sz.bg