За контакти

ЕЕИГ България

София

ул. “акад. Г. Бончев” бл. 8

ет. 1 ст.116 е-mail: office@icdl.bg


Вижте улица „Академик Георги Бончев“ 8 на по-голяма карта

 

Списък на Тест – центровете, оторизирани

да провеждат изпити за сертифициране