Новини

 

9,2 МИЛИАРДА ЕВРО ИНВЕСТИЦИИ В ЦИФРОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ОБЯВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Нова програма за инвестиране на 9,2 милиарда евро за посрещане на цифрови предизвикателства бе обявена от Европейската комисия. Програмата “Digital Europe” предлага инвестицията като част от дългосрочния бюджет на ЕС за периода от 2021 до 2027 г.


Заблудата на  “Дигитално грамотен по рождение”

от  www.ecdl.org


“Живеем в ерата на родените дигитално грамотни” толкова много хора биха ни повярвали. Но какво наистина означава този термин? Може ли някой наистина да получи дигиталните умения интуитивно? Това означава ли, че няма нужда да се опитваме да учим младите хора как да използват компютри?

Ние не мислим така. Тази идея за дигиталните умения по рождение е опасна заблуда, която рискува да остави младите хора без необходимите им компетенции на работното място и рискува остави  бизнеса без необходимите квалифицирани служители. Във време, когато уменията по ИКТ са от съществено значение за почти всяка работа, проучванията многократно показват, че младите хора имат сериозни пропуски в познанията си за ИКТ на работното място. Неотдавнашно проучване в Австралия, например, показа, че 45% от студентите могат да бъдат описани като потребители с елементарни познания за цифровите технологии.

Фондацията на ECDL има удоволствието да ви представи последния ни документ , който изследва по-задълбочено грешката на ” дигиталните умения по рождение”. В статията се излагат обширните доказателства срещу интуитивните компютърни умения на “дигиталните страни” и стига до заключението, че съществува жизненоважна нужда програмите за развитие на цифровите умения да бъдат част от всички форми на образование.