ECDL

1Сертификатът ECDL се състои от набор от модули. За всеки модул е публикувана програма за изискваните умения в съответните области, които се потвърждават с полагането на тест. ECDL дава възможност да се развивате и да удостоверите компютърните си умения в области по ваш избор и до нивото, от което имате нужда – за работа или за ежедневни нужди. Чрез комбинацията от модули, който сте избрали можете да създадете свой личен ECDL профил, който да бъде надграждан във времето.

Обхватът на модули ECDL са категоризирани като Базови модули, Допълнителни модули и Модули за напреднали.