Сертификат за всеки

Сертификатът е за всеки, който иска да оцени компютърните си умения, да  удостовери компетентността си в информационните технологии и да ги доразвива. Всеки българин, които го притежава, може да кандидатства с него за работа в страна, където той е признат