“Цифровата грамотност е част от основни умения като четене и писане”

Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу получи 9 милионната ECDL/ICDL скил карта.

Г-н Барозу отбеляза, че цифровата грамотност е част от основни умения като четене и писане и че това е посланието на Комисията към всички европейски граждани. В тази трудна икономическа ситуация много работници ще трябва да бъдат преквалифицирани и придобиването на цифрови умения ще им помогне да намерят нови възможности за по-добър живот.

Жозе Мануел Дурао Барозо

Председател на Европейската комисия

LOGO CE_Vertical_EN_quadri