Цитати

Сертификат за всеки

Сертификат за всеки

Сертификатът е за всеки, който иска да оцени компютърните си умения, да  удостовери компетентността си в информационните технологии и да ги доразвива. Всеки българин, които го притежава, може да кандидатства с него за работа в страна, където той е признат

„Цифровата грамотност е част от основни умения като четене и писане“

„Цифровата грамотност е част от основни умения като четене и писане“

Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу получи 9 милионната ECDL/ICDL скил карта. Г-н Барозу отбеляза, че цифровата грамотност е част от основни умения като четене и писане и че това е посланието на Комисията към всички европейски граждани. В тази…