Slider

За всички

За всички

Компютърни умения дават възможност на хората от всички възрасти да  използват технологиите за подобряване на техния личен и професионален живот.

За образованието

За образованието

Сертификата ECDL гарантира – на учителите по-ефективно постигане на образователните цели, a на учениците да бъдат по-добре подготвени за живота, работа и по-нататъшно обучение