Сертификат за всеки

Сертификат за всеки

Сертификатът е за всеки, който иска да оцени компютърните си умения, да  удостовери компетентността си в информационните технологии и да ги доразвива. Всеки българин, които го притежава, може да кандидатства с него за работа в страна, където той е признат

“Цифровата грамотност е част от основни умения като четене и писане”

“Цифровата грамотност е част от основни умения като четене и писане”

Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу получи 9 милионната ECDL/ICDL скил карта. Г-н Барозу отбеляза, че цифровата грамотност е част от основни умения като четене и писане и че това е посланието на Комисията към всички европейски граждани. В тази…

За всички

За всички

Компютърни умения дават възможност на хората от всички възрасти да  използват технологиите за подобряване на техния личен и професионален живот.

За образованието

За образованието

Сертификата ECDL гарантира – на учителите по-ефективно постигане на образователните цели, a на учениците да бъдат по-добре подготвени за живота, работа и по-нататъшно обучение